Konfidencialitātes politika
Konfidencialitātes politika
Datu pārziņi/apstrādātāji:
SIA Kredītu Risinājumu Centrs (reģ.nr. 40203366974, Skanstes iela 7, K-1, Rīga, LV-1013)
SIA SETECH (reģ.nr. 40203020143, Skanstes iela 7, K-1, Rīga, LV-1013)
Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati: Dati tiek apstrādāti ar lai nodrošinātu personas identifikāciju, kā arī nodrošinātu aizņēmuma attiecību nodibināšanai nepieciešamās informācijas savākšanu un analīzi.
Tīmekļa vietnē "www.risini.lv” neveic personas citu datu savākšanu un apstrādi, kā tikai to datu un informācijas, ko persona ir brīvprātīgi nodevusi (nosūtot e-pastu, aizpildot veidlapas, izmantojot tērzēšanas logu), kā arī sniedzot personas noteikti izvēlētu distances pakalpojumu, personai izsakot noteiktu, nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu datu apstrādei un tikai tiem mērķiem kādiem persona ir piekritusi. Jebkura informācija, kuru persona sniedz šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Datu pārziņi/apstrādātāji to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem persona ir piekritusi.
Datu apstrādes tiesiskais pamats : Datu apstrādi nosaka virkne normatīvo aktu patērētāju kreditēšanas un aizsardzības jomā (PTAL 8.panta (41); (42); (44), Negodīgas komercprakses aizlieguma likums 4.p., MK Noteikumi 691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” p.21.5.) FKTK noteikumi Nr.248 „Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” p.30;31;32)
Ikreiz, kad persona apmeklē tīmekļa vietni, tiek saglabātas šādas tehniskās detaļas:
• informāciju par apmeklētajām tīmekļa vietnes sadaļām;
• informāciju par vietni, ko persona apmeklē pirms tīmekļa vietnes apmeklējuma;
• informāciju par pārlūkprogrammu, ko persona izmantoja, apmeklējot tīmekļa vietni;
• informāciju par personas datorekrānā uzstādīto izšķirtspēju;
• informāciju par personas datora operētājsistēmu;
• informāciju par personas izmantoto IP adresi, lai piekļūtu tīmekļa vietnei.
Šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu risini.lv vietnes darbību, statistikas apkopošanu, ar mērķi tīmekļa vietni padarīt atbilstošu un ērtāku klientu vajadzībām.
Datu pārziņi/apstrādātāji neveic personu identifikāciju bez atsevišķas personas piekrišanas saņemšanas, kā arī nesaistīt personu ar raksturojošu iepriekšminēto parametru kopumu. Datu pārziņi/apstrādātāji nenodos minētos datus trešajām personām bez personas atsevišķas piekrišanas, nodrošinot tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu.
Tīmekļa vietnes darbībai tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina plašākas vietnes izmantošanas iespējas. Persona var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, bet tad pastāv iespēja, ka nebūs iespējams izmantot visas Tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas.
Sniedzot savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai no www.risini.lv persona piekrīt, ka tās kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, pasta adrese u.c. saziņas kanāli) tiek izmantota saziņai.
Persona nododot savus datus Datu pārziņiem/apstrādātājiem piekrīt, ka tie var tikt nodoti Datu pārzinu/apstrādātāju sadarbības partneriem, kuri nodrošina tehnisko resursu uzturēšanu, kā arī var tikt nodoti Datu pārziņu/apstrādātāju tiesību pārņēmējiem.
Personai ir tiesības saņemt informāciju no Datu pārziņiem/apstrādātājiem par tās datu apstrādi, veikt izmaiņas savos datos, dzēst tos vai atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, nosūtot attiecīgo paziņojumu uz e-pastu : info@risini.lv
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
Visa informācija, kas iegūta, pilnībā vai daļēji tiks glabāta līdz 3 mēnešiem vai līdz nodibināto līgumattiecību (piemēram : noslēgtā aizdevuma līguma) vai pakalpojuma (piemēram : informācijai par pieejamiem pakalpojumiem, privātiem piedāvājumiem un noteikumiem) izbeigšanai.